Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ 9/10 1521 Ivan Group chuyên thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ
FB Google+

Tên miền | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Tên miền | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Tên miền | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Tên miền

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì / năm

Đăng ký

280.000đ

470.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.vn

Phí khởi tạo : 280.000đ

Phí duy trì / năm : 470.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 825.000đ

.com.vn

Đăng ký

290.000đ

340.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.com.vn

Phí khởi tạo : 290.000đ

Phí duy trì / năm : 340.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 693.000đ

.net.vn | .biz.vn

Đăng ký

290.000đ

340.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.net.vn | .biz.vn

Phí khởi tạo : 290.000đ

Phí duy trì / năm : 340.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 693.000đ

.org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn

Đăng ký

200.000đ

200.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn

Phí khởi tạo : 200.000đ

Phí duy trì / năm : 200.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 440.000đ

Free

299.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.com

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 299.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 328.900đ

Free

329.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.net

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 329.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 361.900đ

Free

300.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.org

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 300.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 330.000đ

Free

280.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.top

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 280.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 308.000đ

Free

280.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.xyz

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 280.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 308.000đ

Free

588.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.site

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 588.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 646.800đ

.website

Đăng ký

Free

475.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.website

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 475.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 522.500đ

Free

158.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.click

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 158.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 173.800đ

Free

170.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.work

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 170.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 187.000đ

Free

203.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.space

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 203.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 223.300đ

Free

226.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.link

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 226.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 248.600đ

.biz | .futbol | .pictures | .rocks | .juegos

Đăng ký

Free

294.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.biz | .futbol | .pictures | .rocks | .juegos

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 294.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 323.400đ

Free

300.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.info

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 300.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 330.000đ

Free

316.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.audio

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 316.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 347.600đ

.name | .pw

Đăng ký

Free

339.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.name | .pw

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 339.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 372.900đ

Free

380.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.club

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 380.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 418.000đ

.nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales

Đăng ký

Free

407.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 407.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 447.700đ

.sexy | .diet

Đăng ký

Free

452.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.sexy | .diet

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 452.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 497.200đ

.cc | .co

Đăng ký

Free

735.000đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

security

.cc | .co

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 735.000đ

VAT : 10%

Thành tiền : 808.500đ

Khách hàng nói về Ivan Group

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

ĐỘI NGŨ TEAM IVAN GROUP

0964 794 699