Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ 9/10 1521 Ivan Group chuyên thiết kế website chuyên nghiệp giá rẻ Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ
FB Google+

Hosting | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Hosting | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Hosting | Làm website chuyên nghiệp trọn gói giá rẻ | Thiết kế website trọn gói chuẩn SEO giá rẻ

Hosting

CÁ NHÂN

840.000đ

Dung lượng 1000 MB

Băng thông 20GB

Địa chỉ email 30

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 1

Addon domain 5

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

840.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

CÁ NHÂN ++

1.520.000đ

Dung lượng 2000 MB

Băng thông 40GB

Địa chỉ email 50

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 1

Addon domain 10

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

1.520.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING CÁ NHÂN ++

security

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

2.170.000đ

Dung lượng 3000 MB

Băng thông 60GB

Địa chỉ email 50

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 1

Addon domain 15

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

2.170.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING BÁN CHUYÊN NGHIỆP

security

CHUYÊN NGHIỆP

2.800.000đ

Dung lượng 4000 MB

Băng thông 80GB

Địa chỉ email 60

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 2

Addon domain 20

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

2.800.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

security

DOANH NGHIỆP

3.400.000đ

Dung lượng 5000 MB

Băng thông Unlimited

Địa chỉ email 80

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 2

Addon domain 30

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

3.400.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING DOANH NGHIỆP

security

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

6.300.000đ

Dung lượng 10000 MB

Băng thông Unlimited

Địa chỉ email 100

Tài khoản FTP Unlimited

Sql 3

Addon domain 50

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

6.300.000đ / năm

Giảm 10% đăng ký >=2 năm

Giảm 15% đăng ký >=3 năm

Giảm 20% đăng ký >=4 năm

Giảm 25% đăng ký >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

security

Khách hàng nói về Ivan Group

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

ĐỘI NGŨ TEAM IVAN GROUP

0964 794 699